Kaebuste lahendamise kord

 1. Kaebuste esitamine
  • Kaebused saab esitada suuliselt või kirjalikult.
  • Suulise kaebuse puhul tutvustab administratsioon kaebuste lahendamise reegleid ning palub esitada kaebus kirjalikult.
  • Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita.
  • Kirjalikud kaebused esitatakse kas e-maili kaudu (tervisekuld@gmail.com)  või paberkandjal MTÜ TerviseKuld esinduses.
 2. Kaebuste lahendamine
  • Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või administratsioon.
  • Kirjalikele kaebustele vastatakse kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
  • Vajadusel kaasatakse lahendamisel vastava valdkonna asjatundjad.
  • Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
et Estonian
X