Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osalemiseks teil peab olema suunamisotsus Sotsiaalkindlustusameti poolt ja enda personaalne kood (K0000000).

Kui Te saite suunamisotsuse siis palun pöörduge meie poole ja koostame teile personaalne tegevuskava/rehabilitatsiooni plaan. Mis on individuaalne ja suunatud teie eesmärkide saavutamiseks. Peale tegevuskava koostamist kohe alustame teenustega.

Osutame teenuseid nii täiskasvanutele kui ka lastele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega iga päev hakkama saada.

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jms.

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta.

et Estonian
X